Her er eksempelet utvidet til å omfatte 2 spalter, og det er benyttet "faux columns" for å få (de gyselige) bakgrunnsfargene til å gå ned til footer.

Bakgrunnsfargen er et bakgrunnsbilde lagt inn i *wrapperen*. Det har samme bredde som sidebredden, og er laget med 300 piksler rødt for sidebar, og 480 piksler gul for innholdet til høyre.

Deretter er det pakket inn to blokker i div id="content" med normal float:left. 1 for sidebar med 300 piksler bredde, 1 for innholdet med 460 piksler bredde (tatt høyde for 20 piksler padding i bredden), begge med background:transparent.

 

Link til side med "masse" tekst - her ligger forøvrig hele Lorem Ipsum-smæla, for de som har bruk for det ...

 

Link Tilbake til start.