gå til topp
gå til index
gå til bunn
staple_l.gif
 
staple_r.gif

Bergsjøen

kart over Bergsjøenkart over Bergsjøen

Det finnes flere Bergsjøer i Norge, men den det her er snakk om ligger i Modum kommune, Buskerud. Den strekker seg fra Vikersund i nord til Vassbonn i syd, med utløp gjennom Geithusfoss nedover Drammensvassdraget.

Det er ingen innsjø, og det er heller ingen elv. Det er en såkalt "stille" - en bred, sakteflytende elv. Ikke ulik Randsfjorden, men i mindre målestokk. Mesteparten av Bergsjø regnes geografisk til Geithus. Adkomsten er ikke selvfølgelig. Fra nord går bare gangveier fra Vikersund, fra øst stort sett bare private veier, fra vest går det tursti langs hele strekket - fra selve Geithus må man ned Folkvangveien til nesten usynlige Paddevika, til Delinga må man kjenne småveiene - og fra sør sperres Bergsjø av i dag sumpaktige Vassbonn. Fra innkjøringen til Geithus er omfanget av Bergsjø ikke synlig; man ser bare demningen og stryket. Bergsjø, Modum er rett og slett en av Norges best bevarte hemmeligheter.

Hva folk flest har sett av Bergsjø, er i forbindelse med verdens største hoppbakke: Vikersundbakken. De ferreste reflekterer over annet enn sportsbegivenheter herfra, og vet ikke at bakken nærmest tangerer et av landets viktigste naturreservater.

bilde fra Bergsjø

Mesteparten av Bergsjø omfattes av Tyrifjorden dyrefredningsområde, som ble opprettet den 27. august 1954 og omfatter et område på 5121 dekar sørvest i Tyrifjorden. Ellers betraktes Tyrifjorden som avsluttet ved Vikerfoss. Men våtmarksområdet strekker seg nedover, under Vikersundbakken og ned til Vassbonn. Her er forekomster av både alminnelige arter og heller sjeldne. Det oppfordres til ferdende både fra land og vann å vise hensyn, særlig i hekkeperioden.

Det er ikke bare dyre- og fugleliv som er verdifullt i dette området. Floraen er stedvis veldig rik. Det er, særlig i de fuktige områdene, store forekomster av sopp og bær.

Særlig fisket i Bergsjøen er undervurdert. Tyrifjorden, og Drammensvassdraget i sin helhet, er blant landets mest artsrike. I Tyrifjorden er det registrert over 40 arter, og de fleste av disse går forbi Vikerfoss. På spesielle steder i Bergsjø går veldig stor gjedde, og abbor over 2 kilo er ingen sjeldenhet.

Bestanden kan variere endel med reguleringen ved Geithusfoss. Det vil si: bestanden er nok der, men vandringene varierer. Sommeren 2016 var vannstanden åpenbart feilregulert pga lite nedbør og lite snøsmelting. Det var omtrent ikke fisk å få på de vanlige plassene.

10.11.2015  vignettbilde
staple_r.gif
staple_l.gif