gå til topp
gå til index
gå til bunn
staple_l.gif
 
staple_r.gif
tegning av kranglefant

Om "hjemmesider"

I dag later det til at alle skal ha en hjemmeside. Om de er ledere i bedrifter, professorer, studenter, kjendiser, renovasjonsarbeidere, musikere eller halvvoksne unger med ambisjoner. Muligheten er innebakt i det å være oppkoblet, og er nærmest blitt obligatorisk. Har man Internet, skal man på død og liv ha en nettside.

Legg merke til at jeg bruker begrepet "nettside". Vi har ukritisk adoptert det amerikanske begrepet "home site". Jeg bruker begrepet "hjemmeside" om sider som dreier seg om helt private ting, og begrepet "nettsider" om sider som har allmén interesse. Men jevnt over har vi en felles interesse: det å bli sett, hørt og forstått. Det er et kraftig medium vi rår over, og veldig mange overstyrer. Ved å lempe inn lyd, animasjoner og særegenheter folk flest ikke er interessert i. Særlig ikke når det sinker nedlasting, og spesiellt ikke når det innebærer en sikkerhetsrisiko.

For en tid tilbake skrev en debattdeltaker i start.no noen punkter for hvordan lage "hjemmesider", og jeg gjengir de her suksessivt, fordi jeg er enig punkt for punkt. Jeg kunne ha sagt akkurat det samme selv, men legger i stedet inn enkelte kommentarer.khw.mrk.: opprinnelig hadde jeg link til en rekke "skoler" i html, hvor innholdet i det minste ikke var villedende. Dette var i en tid hvor gud og hvermann skulle lære andre å lage sider. Bare 1 av disse har stått for tidens tann, og ikke uten grunn: W3Schools.

Hva de 20 punktene angår, støtter jeg de stort sett den dag i dag. Dette er skrevet av hyperdebattanten "Roffe" aka "Arne" - en figur jeg respekterte for kunnskap og hatet for diskusjonsform. Jeg klarte å spore ham opp, konfronterte ham privat og hadde masse livlig korrespondanse gående i lang tid. Arne Flåten døde i fjor etter lang tids sykdom. emoticon

Anno 2000 revidert 2015 vignettbilde
staple_r.gif
staple_l.gif